• תל אביב - קו הרקיע, קומקום מולטימדיה עבור המועצה לישראל יפה
  • דרדר, איור: קומקום מולטימדיה
  • חיפה, איור עבור המועצה לישראל יפה
  • ירושלים, איור עבור המועצה לישראל יפה
  • עכו, איור: קומקום מולטימדיה
  • הכנרת
  • תל אביב: איור קומקום מולטימדיה

לקוח המועצה לישראל יפה

תיאור סדרה של איורים לטובת מצגת של המועצה

כלים בשימוש Paper by 53, Ipad, Photoshop